Általános Szerződési Feltételek

Az általános szerződési feltételek a webáruházban elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el. Az Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. A Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési feltétételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Az Általános Szerződési Feltételek, Vevő által történő elfogadása a webáruház igénybevételének előfeltétele.

ELADÓ

Név:                                     Zotek Import Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:                                                 6763 Szatymaz IV. körzet 238/B

Web:                                                                                  www.zotek.hu

Mail:                                                                                   info@zotek.hu

Cégjegyzékszám:                                                                06-09-010945

Adószám:                                                                          13839789-2-06

EU-adószám:                                                                         HU13839789

Bankszámlaszám:                                        12067008-01388734-00100009

IBAN:                                                 HU52 12067008-01388734-00100009

Kereskedelmi Tevékenység nyilvántartásba vételi száma:       4799’08

 

A szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései

A vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljes körűen ki kell tölteni. A webáruház kínálatának megtekintése nem regisztrációhoz kötött.

Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később, bejelentkezés után módosíthatók.

A webáruház regisztrált felhasználói vásárlás előtt felhasználói nevűk, és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a webáruházba. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer új jelszót küld erre az elektronikus levélcímre.

A vásárlás lépései:

- A megrendelni kívánt termékek kosárba helyezése.

- A Szállítási és számlázási adatok megadása.

- A Fizetési mód kiválasztása.

- A megrendelés ellenőrzése.

- A megrendelés végleges elküldése.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Eladó a vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen az Eladó rendelkezésére bocsátotta. A regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésért, és az ebből keletkező károkért az Eladó felelősséget nem vállal. Az ebből eredő költségeket a vevő viseli, illetve köteles megtéríteni az Eladó részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását az Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza a Vevő felé. A megrendelés az Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha az Eladó a megrendelt terméket leszállítja a Vevő részére.

A megrendelést a Vevő bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja. A szerződésírásban foglalt szerződésnek minősül. A szerződést az Eladó iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előirt, időtartamig őrzi.

A szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításhoz és kijavításhoz biztosított eszközök és lehetőségek:

  1. Eladó a vásárlás valamennyi lépésben visszalépési lehetőséget biztosít a Vevő részére.

Ennek megfelelően Vevő a megrendelést végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat.

  1. Eladó a megrendelés ellenőrzését külön lépésben is biztosítja a Vevő részére. Ahol a Vevő teljes megrendelését, azaz a kosár teljes tartalmát áttekintheti. Valamennyi tétel darabszámát módosíthatja, illetve a tételeket törölheti. A megrendelés végleges elküldésére csak ezt követően kerül sor.

Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. A webáruházban feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Amennyiben a terméket egyéb közterhek is terhelik, a feltüntetett árak ezeket is tartalmazzák.

Eladó fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályban. A változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

Eladó a már megrendelt termékek vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát,ha adatbeviteli hiba,illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistájában foglaltaktól. Amely megtekinthető az Eladó székhelyén. Ebben az esetben a Vevő elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket, különös tekintettel a fuvardíjra, szállítási költségre a vételár kiegyenlítésével kapcsolatos díjakra. A járulékos költségek a Vevőt terhelik, az elfogadott megrendelés teljes vételára a termékeknek a járulékos költségekkel növelt vételára.

A termékhez kapcsolódó járulékos költségeket, különösen a fuvardíjat, szállítási költséget az Eladó közvetíttet szolgáltatásként a kosár tartalma végén,a megrendelt tételektől elkülönítve egy összegben jeleníti meg és ennek megfelelően számlázza.

Mennyiségi eltérések

Vevő mennyiség szerint válassza ki a terméket, Eladó fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos mérési pontatlanságból adódó eltéréssel szállítsa le. Az Eladó természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Vevő által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.

Mennyiségi eltérés oka:

Mérlegelt termékek esetében, mint például a Zománchuzal vagy a Sík szigetelők anyagok esetében a vételár becsült tömeget jelöl. Viszont számlázáskor illetve fizetéskor a termék pontos tömegét vesszük figyelembe. Ami miatt a végső ár kissé eltérhet.

Fizetés

Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

  1. Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára futárszolgálattal történő szállítást kővető átvétel időpontjában. A futárnak készpénzben fizetendő.

  1. Átutalás

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárat az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Eladó egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

Vevő az átutalás közlemény rovatában feltűnteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltűntetéséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal,a károkat és többletköltségeket a Vevő viseli. Eladó vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén az Eladót semmilyen felellőség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítására a vételár, vagy annak adott részletét követő 30 napon belül sem jár sikerrel. Az Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költséggel, futárszolgálati költséggel csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni,amelyről az érkezett.

Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszűntetésére.

A számla minden esetben a termék átadásával, teljesítésével egyidejűleg kerül átadásra a Vevő részére.

Eladó a fizetés lebonyolítás céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza a Vevő részére.

Szállítás, átvétel

Vevő kizárólag a Magyar Köztársaság területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás Eladó és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

A szállítást munkanapokon, munkaidőben történik. A szállítási díj csak a küldemény megadott címre történő kiszállítást tartalmazza. Nem tartalmaz beüzemelési, rakodási, pakolási vagy egyéb költséget. Vevő az ország bármely részére, illetve címre kérhet futárral történő szállítást. Eladó az ugyanazon megrendelésben megrendelt tételeket több küldeményre bontva is küldheti, amennyiben a megrendelés teljes súlya ezt indokolttá tenné.

Személyes átvétel

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék (termékek) átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal. A károkat és a többletköltségeket (például ismételt kiszállítást, munkaidőn kívüli szállítást, visszaszállítást) a Vevő viseli.

Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez kapcsolódó dokumentumokra is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Eladó nem fogad el.

Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszűntetésére.

Eladó a szállítás és átvétel lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza a Vevő részére.

A szállítás és átvétel kapcsán Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

-          A fuvardíj 1240-Ft + áfa (1575-Ft) megrendelésenként, a Magyar Köztársaság határain belül.

Az elállási jog gyakorláséra a távollévők között szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.)

Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A Vevő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

A Vevő az elállási jogát

Termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított tizenöt nap elteltéig gyakorolhatja.

 

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.

 

Eladó és Vevő eltérő megállapodása hiányában a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot.

 

Olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

 

Olyan termék értékesítése esetében, amelynek ára a pénzpiac Eladó által nem irányítható ingadozásától függ.

 

Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más Vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

 

Egyéb tájékoztatás

 

A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről szóló tájékoztatás, ezt tartalmazhatja a megrendelésre adott részletes választ. A termékek webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttséget, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli.

 

Panaszok érvényesítésének helye, módja:

 

Írásban postai úton vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:

 

Név:                                           Zotek Import Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Levelezési cím:                                                6763 Szatymaz IV.körzet 238/B

Mail:                                                                                        info@zotek.hu

 

Jótállás, szavatosság

 

A jótállásra és szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvényben és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

 

Eladó a felkínált termékek gyártói vagy forgalmazói által elérhetővé tett információkért és a gyártók vagy forgalmazók magatartásáért. Különösen, de nem kizárólag az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a kiszolgálás módját,a közölt adatok valódiságát,megbízhatóságát,pontosságát,teljességét vagy naprakészségét,a webáruházban kínált termékek minőségét semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban megvásárolt termékek rendeltetésszerű használatáért, valamint jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a termék azon gyártója, illetve forgalmazója vállalja a felelősséget, amely gyártó, illetve forgalmazó a terméket az Eladó számára értékesítette, vagy más módon az Eladó által üzemeltetett webáruházban megvételre kínálta. Eladó kizárólag abban az esetben teljesíti jótállási és szavatossági kötelezettségeket, ha a terméknek Eladó a gyártója, illetve a terméknek az Eladó az első Magyarországi forgalomba hozója.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket kizárólag továbbítja az adott termék gyártójának, illetve forgalmazójának. Eladó részér beküldött panasz nem jelenti, és nem helyettesíti a termék gyártójával, illetve forgalmazójával szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását és jogszabály szerinti hatályosulását.

 

Adatvédelem

 

Eladó a regisztráció és/vagy a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,Stasburgban,1981.január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében az Eladóval szerződött futárszolgálatnak átadja a teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használják.

 

Szerzői jog

 

A jelen webáruház tartalmát szerzői jog védi. A webáruházban szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás Eladó, illetve a termékek által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbítására, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

 

Eladó felelőssége

 

Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadottadat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

 

Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármely okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen vagy közvetett, vagy egyéb károkért az eladó felelősséget nem vállal.

 

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

 

Vevő felelőssége

 

Vevő kijelenti, hogy az internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

 

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházban való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános szerződési feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

 

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítás címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

 

Vevő vállalja,hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt termékeket tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

 

Eladó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti. A tulajdonjog fenntartással szállított termék harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Vevő köteles az Eladó tulajdonjogát bejelenteni és erről az Eladót haladéktalanul értesíteni.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó számlájának lejárati határidejét követő időpontban az Eladónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni a Vevő részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre vonatkozóan. Vevő köteles az Eladó jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket az Eladó részére. Vevő kijelenti, hogy az Eladó tulajdonjog igényét nem vitatja.

 

Egyéb

 

Az Általános szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadóak:

 

-          Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. Törvény.

-          A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. Törvény.

-          A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. Törvény.

-          A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Kormányrendelet.

 

 

 

-->